048 730 53 30ул. Б. Арнаутская, 2а
  • 093 730 53 00
  • 098 730 53 00
  • 050 730 53 00

Skype callTelegram канал

Послуга «Реєстрація і підтримка доменного імені»

ДОДАТОК № 1N
до Публічного договору
про надання телекомунікаційних послуг

Послуга «Реєстрація і підтримка доменного імені»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», надалі ОПЕРАТОР, в особі Генерального директора Єлісєєва О.В., що діє на підставі Статуту, публікує цей додаток, що є невід'ємною частиною Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, надалі – Додаток, про нижченаведене:

 

1.Предмет Додатку

1.1.АБОНЕНТ доручає, а ОПЕРАТОР бере на себе зобов'язання виконати роботи, пов'язані з делегуванням обраних АБОНЕНТОМ доменних імен на ім'я АБОНЕНТА, а АБОНЕНТ - прийняти та сплатити послуги з реєстрації, супроводу та технічної підтримки обраного доменного імені в порядку та на умовах, що зумовлені Договором та цим додатком.

 

2.Загальні умови

2.1.При виконанні та/або тлумаченні Договору та цього додатку Cторони зобов'язуються неухильно керуватися чинним законодавством України, чинними Нормами користування мережею Інтернет та чинними Правилами домену, який бажає зареєструвати АБОНЕНТ.

2.2.АБОНЕНТ беззаперечно погоджується з тим, що порядок надання послуги в межах Договору, а також інші вимоги та умови, пов’язані з наданням або можливістю надання послуги, регламентуються також документами, регламентами, правилами, інструкціями та процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією по призначенню імен та адресів), Адміністраторами відповідних публічних доменів.

2.3.Сторони визнають юридичну силу текстів документів, отриманих електронною поштою вказаною АБОНЕНТОМ.

2.4.АБОНЕНТ приймає на себе всю відповідальність за достовірність наданих ОПЕРАТОРУ даних, та всі наслідки дій третіх осіб, що мають доступ до електронної пошти АБОНЕНТА.

2.5.ОПЕРАТОР має право відмовити АБОНЕНТУ у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім'я, якщо доменне ім'я містить слова ненормативної лексики, використовується для спаму, для аморальної чи протизаконної діяльності тощо.

2.6.ОПЕРАТОР має право на свій розсуд вимагати від АБОНЕНТА документального підтвердження справжності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власника прав на доменні імена та послуги. Надання не точної контактної інформації, або не надання такої інформації за вимогою, можуть бути підставою для призупинення реєстрації. При цьому ОПЕРАТОР не несе відповідальності за будь-якушкоду, заподіяну АБОНЕНТУ внаслідок призупинення послуг з підстав не виконання ним цієї умови.

 

3.Зобов'язання сторін:

3.1.ОПЕРАТОР зобов'язується:

-належним чином виконувати положення Договору і даного Додатку;

-надавати послуги відповідно до умов Договору і даного Додатку;

-надавати консультаційну допомогу з питань, що виникають у АБОНЕНТА у зв'язку з наданням йому послуг.

3.2.АБОНЕНТ зобов'язується:

-належним чином виконувати положення Договору і даного Додатку;

-забезпечувати своєчасну оплату послуг, в розмірі і в терміни згідно умов Договору;

-своєчасно надавати на вимогу ОПЕРАТОРА достовірну інформацію, необхідну для виконання Договору і даного Додатку;

-надавати ОПЕРАТОРУ всю необхідну для делегування та підтримки обраного доменного

імені інформацію, згідно вимог Правил обраного домену;

-надавати ОПЕРАТОРУ повну, правдиву і точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти ОПЕРАТОРА про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії договору

3.3.АБОНЕНТ заявляє, що:

-згідно його відомостей, ні реєстрація доменних імен, ні порядок їх використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

-контактна інформація, надана при реєстрації доменного імені, відповідає дійсності і є актуальною.

-АБОНЕНТ розуміє, що інформація, надана при реєстрації з метою делегування доменного імені, постійно зберігатиметься в базі доменів, актуальний стан якої публічно доступний в реальному часі через WHOIS або подібні сервіси.

-підтверджує, що йому зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка передається ОПЕРАТОРУ, що необхідно для забезпечення процесу делегування доменного імені.

3.4. ОПЕРАТОР гарантує, що інформація, яка передається йому АБОНЕНТОМ, зокрема персональні дані АБОНЕНТА, використовуватиметься виключно в цілях виконання Договору.

 

4.Вартість послуг і порядок оплати

4.1.Оплата послуг, вказаних у даному Додатку, здійснюється відповідно до абонентських тарифів ОПЕРАТОРА.

4.2.Оплата продовження домену на наступний період для АБОНЕНТІВ - юридичних осіб відбувається автоматично, шляхом списання відповідної суми з особового рахунку за сім днів до закінчення оплаченого періоду, якщо до цього часу не надійшло письмової відмови від Послуги. АБОНЕНТИ, що є фізичними особами, в свою чергу можуть замовити послугу автоматичного продовження домену. У випадку коли продовження реєстрації доменного імені не було здійснено до закінчення строку реєстрації, домен буде призупинено (статус HOLD). Можливість продовження призупиненого домену залишається протягом 29 днів з дати закінчення оплаченого періоду. По закінченню цього строку домен буде видалений.

4.3.Грошові кошти сплачені АБОНЕНТОМ не повертаються у випадку:

-відмови АБОНЕНТА від наданої послуги реєстрації/продовження доменного імені;

-анулювання реєстрації доменного імені до закінчення строку його дії, в тому числі за рішенням суду;

-передачі доменного імені іншій особі, в тому числі за рішенням суду;

-вчинення дій прямо заборонених Договором.

 

5.Відповідальність сторін:

5.1.ОПЕРАТОР несе відповідальність згідно діючого законодавства перед АБОНЕНТОМ за невиконання або неналежне виконання послуг, що надаються.

5.2.ОПЕРАТОР та відповідний адміністратор доменних зон не несуть відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен АБОНЕНТОМ, в тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення АБОНЕНТОМбудь-яких прав третіх осіб. Спричинена такими діями шкода, відшкодовується АБОНЕНТОМ самостійно.

Задать вопрос по E-mail

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Контактная информация
Лицевой счет №
Сообщение
Максимальный размер файла 2 МБ. Форматы: doc docx pdf odt txt rtf png jpg bmp xls zip