048 730 53 30ул. Б. Арнаутская, 2а
  • 093 730 53 00
  • 098 730 53 00
  • 050 730 53 00

Telegram канал

Послуга «SIP-телефонія»

ДОДАТОК № 1T/S
до Публічного договору
про надання телекомунікаційних послуг

Послуга «SIP-телефонія»

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», надалі ОПЕРАТОР, в особі Генерального директора Єлісєєва О.В., що діє на підставі Статуту та Ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Серія АВ No 303706 від 04.07.2007р., публікує цей додаток, що є невід'ємною частиною Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, надалі – Додаток, про нижченаведене:


1. Предмет Додатку:
1.1. ОПЕРАТОР надає АБОНЕНТОВІ послуги місцевої, міжміської і міжнародної голосової телефонії, а також послуги відповідно до Специфікації яка є невід'ємною частиною даного Додатку.
1.2. ОПЕРАТОР забезпечує АБОНЕНТОВІ підключення до послуги SIР-телефонія за адресою зазначеною АБОНЕНТОМ при реєстрації.


2. Права і обов'язки ОПЕРАТОРА:
2.1. ОПЕРАТОР зобов'язаний:
2.1.1. Забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв'язку.
2.1.2. Проводити технічне обслуговування порту SIР-телефонії, а саме: профілактичний огляд, усунення пошкоджень створених не з вини АБОНЕНТА.
2.1.3. Проводити реєстрацію придбаних АБОНЕНТОМ абонентських пристроїв.
2.1.4. Здійснювати перевірку відповідності абонентських пристроїв технічним нормам, підключення телефонних апаратів і інших абонентських пристроїв.
2.1.5. Усувати пошкодження телефонної мережі в контрольні технологічні терміни.
2.1.6. Проводити перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження телефонного зв'язку не з вини АБОНЕНТА не усунене протягом п'яти і більше діб.
2.1.7. Як мінімум за місяць до початку робіт попереджати АБОНЕНТА про заміну номера телефону у разі введення в дію нових АТС, реконструкції телефонних мереж.
2.1.8. У випадку виїзду АБОНЕНТА з телефонізованого приміщення зберігати протягом одного місяця з моменту надання заяви про відмову від телефону, технічну можливість відновлення роботи телефону пред'явнику прав на користування телефоном її новим наймачем (власником).
2.1.9. Кожен випадок пошкодження телефонного устаткування оформляти актом за підписами представників ОПЕРАТОРА та АБОНЕНТА.
2.1.10. Мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу АБОНЕНТА.
2.1.11. Працівники ОПЕРАТОРА, які прибули по виклику АБОНЕНТА для огляду і ремонту абонентських пристроїв, а також виконання інших робіт, зобов'язані пред'явити посвідчення працівника ОПЕРАТОРА.
2.1.12. Приймати заходи по захисту абонентських ліній від сторонніх підключень.
2.1.13. Інформувати АБОНЕНТА про перелік сертифікованих абонентських пристроїв, які можна підключати до мережі загального користування.
2.1.14. Не менше одного разу на місяць повідомляти абонентів про належну суму платежу за міжміські і міжнародні телефонні розмови.
2.2. ОПЕРАТОР має право:
2.2.1. ОПЕРАТОР має право розширювати або змінювати перелік послуг залежно від технічних можливостей і наявності довідково-інформаційних служб.
2.2.2. Відключати несертифіковані і незареєстровані абонентські пристрої.
2.2.3. З моменту виникнення негативного балансу на особовому рахунку АБОНЕНТА, ОПЕРАТОР має право припинити АБОНЕНТУ надання послуг, відповідно до чинного законодавства України.2.2.4. Припиняти надання послуг SIР-телефонії або припинити дію Договору у разі порушення АБОНЕНТОМ договірних зобов'язань, передбачених п. 3.2. даного Додатку.
2.2.5. У випадках, коли стрімко росте об'єм споживання послуг і поточна сума рахунку значно перевищує середній рівень, виставити терміновий рахунок.
2.2.6. Привертати третіх осіб для виконання, взятих на себе за вищеназваним договором і даним Додатком, зобов'язань.
2.2.7. Якщо АБОНЕНТ не споживав послуги за номером телефону протягом 12 місяців не з вини ОПЕРАТОРА, останній в односторонньому порядку має право на відключення номеру та на подальше припинення надання послуги.


3. Права і обов'язки АБОНЕНТА:
3.1. АБОНЕНТ має право:
3.1.1. Ознайомитися у ОПЕРАТОРА з вимогами Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правил користування місцевим телефонним зв'язком, Правил користування міжміським і міжнародним телефонним зв'язком, Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, Правилами надання та отримання телекомуникаційних послуг, інших нормативних документів, які регламентують надання
послуг електрозв'язку.
3.1.2. Користуватися додатковими (сервісними) видами послуг, які надаються по телефону, за наявності технічної можливості.
3.1.3. Безкоштовно користуватися телефонним зв'язком із спецслужбами (міліція (102), пожежна охорона (101), швидка медична допомога (103), аварійна служба газу (104) служба допомоги (112)).
3.1.4. Внести або вилучити свій номер телефону із списків абонентів довідково-інформаційної служби і телефонного довідника.
3.1.5. Переоформити договір на ім'я одного з членів своєї сім'ї (для фізичних осіб).
3.1.6. На встановлення заново телефону за наявності технічної можливості.
3.1.7. На збереження за АБОНЕНТОМ номера телефону на термін, відмічений в заяві на тимчасове відключення телефону, за умови внесення ним абонентської плати за період відключення.
3.1.8. Не вносити абонентської плати за весь час пошкодження телефонної лінії не з вини АБОНЕНТА, яке продовжувалося протягом п’яти і більше діб з моменту надання ним заяви ОПЕРАТОРУ.
3.1.9. Обмінюватися правом користування телефоном — при обміні місця мешкання (знаходження) фізичних або юридичних осіб в межах дії комутаційних систем ОПЕРАТОРА з обов'язковим переоформленням договору.
3.1.10. Передати (продати) право на користування телефоном іншій фізичній або юридичній особі, що проживає (розташованому) в зоні дії комутаційних систем ОПЕРАТОРА, за наявності технічної можливості, з обов'язковим переоформленням договору.
3.1.11. Користуватися автоматичним міжміським і міжнародним телефонним зв'язком.
3.1.12. Оскаржити неправомірні дії працівників ОПЕРАТОРА згідно з чинним законодавством України.
3.2. АБОНЕНТ зобов'язаний:
3.2.1. Не допускати підключення телефонних апаратів, абонентських пристроїв, які не мають сертифікату відповідності.
3.2.2. Не допускати самовільного підключення до телефонних ліній незареєстрованих абонентських пристроїв.
3.2.3. Не допускати використовування телефону з метою, яка суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, робить замах на честь і гідність громадян і ділову репутацію юридичних осіб.
3.2.4. Не допускати використовування телефону для навмисного створення незручностей третім особам.
3.2.5. Не перешкоджати виконанню робіт, пов'язаних з підключенням або встановленням устаткування систем ущільнення, і проведенню ремонтних робіт.3.2.6. Не допускати самовільної передачі телефонів в оренду підприємствам, установам, організаціям і громадянам. У разі здачі телефонізованих приміщень, квартир в оренду або наймання, АБОНЕНТ повинен протягом місяця повідомити про це ОПЕРАТОРА.
3.2.7. Своєчасно вносити плату за користування телефоном, міжміські і міжнародні телефонні переговори, подані в кредит телеграми і інші послуги, що надаються по телефону.
3.2.8. Повідомляти ОПЕРАТОРУ дані, які необхідні для розрахункових документів.
3.2.9. У місячний термін повідомляти ОПЕРАТОРА про призначення нового відповідального за телефон, про зміну місця постійного мешкання (фізична особа) або банківських реквізитів (юридична особа), а саме повідомляти ОПЕРАТОРА про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміні назви, форми власності і тому подібне.
3.2.10. Не допускати напряму вхідного міжнародного трафіку для завершення на телефонну мережу загального користування України, незалежно від технології обробки і передачі такого трафіку.


4. Умови і порядок оплати:
4.1. Послуги, які надає ОПЕРАТОР, оплачуються за тарифом, затвердженим згідно абонентських тарифів ОПЕРАТОРА і чинного законодавства України.
4.2. АБОНЕНТ оплачує послуги з авансової системи оплати, при цьому з тарифами ознайомлений і оплату гарантує.
4.3. ОПЕРАТОР починає виставляти рахунки абонентської плати з дати активації послуги АБОНЕНТОМ, а саме з моменту початку надання ОПЕРАТОРОМ послуг телефонного зв'язку.
4.4. АБОНЕНТ повинен своєчасно оплачувати послуги, що надаються. Розрахунок абонентської плати за користування місцевим телефонним зв'язком здійснюється по постійній (без почасової оплати) або по змінній (з почасовою) величині, якщо остання передбачена технічними можливостями устаткування.
4.5. Встановлені згідно з чинним законодавством пільги щодо абонентської плати за користування телефоном фізичними особами і почасової оплати місцевих телефонних розмов надаються з дня звернення АБОНЕНТА к ОПЕРАТОРУ.
4.6. Плата за надані номери і відповідні абонентські пристрої вноситься АБОНЕНТОМ під час оформлення замовлення на виконання відповідної послуги, перелік устаткування та його вартість вказується у відповідній видатковій накладній.
4.7. Нарахування плати за користування телефоном і іншими абонентськими пристроями здійснюється з дня їх включення.
4.8. Якщо після набору номера телефону, який викликається, з'єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки або технічним пристроєм, підключеним до абонентської лінії (апаратом факсиміле, автовідповідачем, телефонним апаратом з автоматичним визначником номера, міні-АТС і т.п.), то тривалість розмови, яка підлягає оплаті, обчислюється з моменту з'єднання з оператором або пристроєм.


5. Відповідальність сторін:
5.1. ОПЕРАТОР несе відповідальність згідно діючого законодавства перед АБОНЕНТОМ за невиконання або неналежне виконання послуг, що надаються.
5.2. Абонентська плата не налічується:
— за весь час пошкодження телефонного зв'язку, у разі порушення ОПЕРАТОРОМ контрольних термінів усунення пошкоджень, які виникли не з вини АБОНЕНТА.
5.3. ОПЕРАТОР не несе матеріальній відповідальності перед АБОНЕНТОМ за невиконання або неналежне виконання обов'язків в результаті дії непереборної сили — форс-мажорних обставин (землетрус, повінь, ураган і тому подібне) або унаслідок вини АБОНЕНТА.
5.4. У разі виявлення пошкоджень, які відбулися з вини АБОНЕНТА, всі витрати ОПЕРАТОРА по ремонту покладаються на АБОНЕНТА.
5.5. ОПЕРАТОР має право стягувати суму заборгованості в судовому порядку.5.6. АБОНЕНТ несе відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за порушення Правил користування місцевим телефонним зв'язком і Правил користування міжміським і міжнародним телефонним зв'язком.

Задать вопрос по E-mail

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Контактная информация
Лицевой счет №
Сообщение
Максимальный размер файла 2 МБ. Форматы: doc docx pdf odt txt rtf png jpg bmp xls zip