048 730 53 30ул. Б. Арнаутская, 2а

Это Ваш город?

Да Выбрать другой
 • 050 730 53 00
 • 093 730 53 00
 • 098 730 53 00

Skype callTelegram канал

Послуга «ТЕНЕТ-TV»

ДОДАТОК № 1-TV
до Публічного договору
про надання телекомунікаційних послуг

Послуга «ТЕНЕТ-TV»

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», надалі ОПЕРАТОР, в особі Генерального директора Єлісєєва О.В., що діє на підставі Статуту, публікує цей додаток, що є невід'ємною частиною Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, надалі – Додаток, про нижченаведене:


1. Основні терміни:
1.1. ТЕНЕТ-TV - цифрове телебачення в мережах передачі даних за протоколом IP.
1.2. PIN-код — особистий код АБОНЕНТА, який використовується для керування послугами батьківського контролю, отримання доступу до додаткових послуг, що потребують місячної оплати та ін.
1.3. Пакет програм — перелік телерадіопрограм та Інтернет трансляцій, які ОПЕРАТОР пропонує АБОНЕНТАМ на договірних засадах, як цілісну інформаційну послугу.
1.4. IP-приставка — пристрій, який забезпечує прийом телевізійних програм.
1.5. Адаптований телевізійний приймач – телевізійні приймачі, що підтримують технології необхідні для надання послуги ТЕНЕТ-TV, перелік яких міститься на офіційному сайті ОПЕРАТОРА.
1.6. Ліцензована територія – територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі, зазначена у ліцензіях провайдера програмної послуги, виданих ОПЕРАТОРУ, які розміщені для ознайомлення на офіційному сайті ОПЕРАТОРА.


2. Предмет додатку
2.1. ОПЕРАТОР надає АБОНЕНТОВІ цілодобово доступ до послуги ТЕНЕТ-TV (з додатковими сервісами, які викладені при отриманні послуг на екрані телевізійного приймача у інтерактивному режимі, з зазначенням відповідної згоди АБОНЕНТА на отримання та оплату цих додаткових сервісів, які поширюються в телекомунікаційній мережі, залежно від наявності технічної можливості ОПЕРАТОРА), а АБОНЕНТ зобов’язується оплачувати ці послуги, на умовах та в порядку передбаченому Договором та Додатком. Для отримання доступу до послуги ТЕНЕТ-TV на телевізійному приймачі, АБОНЕНТ повинен мати сертифіковану IP-приставку або адаптований телевізійний приймач.
2.2. ОПЕРАТОР забезпечує надання послуги АБОНЕНТУ за допомогою комплексу програмно-апаратних засобів і технічних можливостей встановленого комунікаційного обладнання.
2.3. ОПЕРАТОР надає послуги цифрового телебачення — ТЕНЕТ-TV на підставі ліцензії провайдера програмної послуги Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення Серія НР No 0684-п від 06.05.2009 р., ліцензії провайдера програмної послуги Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення Серія НР No1107-п від 13.09.2012 р., ліцензії провайдера програмної послуги Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення Серія НР No 1106-п від 13.09.2012 р.
2.4. АБОНЕНТ зобов’язується використовувати послугу виключно у межах Ліцензованої території.
2.5. Зі змістом пакету АБОНЕНТ може ознайомитись безпосередньо в Центрі обслуговування абонентів, Порталі ТЕНЕТ-TV або на офіційному сайті ОПЕРАТОРА. Кількість та обсяг послуг цифрового телебачення (зокрема кількість телевізійних каналів) можуть змінюватися (збільшуватись або зменшуватись) без попередження про це АБОНЕНТА. Такі зміни обумовлюються об’єктивними обставинами, а саме: припинення або початок мовлення, заборона мовлення, набуття або втрата прав на використання об’єктів авторського права та інше.Скорочений перелік телепрограм отримують АБОНЕНТИ, що використовують послугу ТЕНЕТ-TV для публічного показу, тобто демонстрації послуги в місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих АБОНЕНТА, що є фізичною особою, працівників АБОНЕНТА, що є юридичною особою (зокрема але не виключно в готелях, барах, ресторанах, розважальних закладах). Це обумовлено прямою вимогою Правовласників окремих телеканалів.
2.6. З метою недопущення зловживань та погіршення якості послуг, що надаються, АБОНЕНТ не може зареєструвати на одну абонентську кабельну лінію більше 5 ( п'яти) одиниць кінцевого обладнання.
2.7. АБОНЕНТ, що отримує доступ до Послуги за допомогою іншого Оператора, провайдера телекомунікацій (не через власну телекомунікаційну мережу ОПЕРАТОРА), автоматично погоджується з умовою реєстрації на один особовий рахунок не більше 2 (двох) одиниць кінцевого обладнання.


3. Ціна і порядок розрахунків:
3.1. Оплата послуг АБОНЕНТОМ здійснюється відповідно до абонентських тарифів ОПЕРАТОРА.
3.2. АБОНЕНТ сплачує щомісячну абонентську плату згідно обраного ним пакету за доступ до послуги.
3.3. ОПЕРАТОР має право в односторонньому порядку змінити розмір абонентської плати, попередивши про це АБОНЕНТА за 1 (один) місяць. У випадку незгоди АБОНЕНТА з новим розміром абонентської плати Додаток вважається розірваним.
3.4. ОПЕРАТОР забезпечує інтерактивний доступ АБОНЕНТА для огляду й аналізу стану свого особового рахунку, роботи з ним.


4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Обов'язки АБОНЕНТА:

 • - своєчасно оплачувати надані послуги;
 • - зобов’язується не допускати до перегляду телепрограм (еротичного характеру та телепрограм, що містять елементи насильства та жорстокості) осіб, що не досягли повноліття. ОПЕРАТОР не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами;
 • - АБОНЕНТ не має права будь-яким шляхом змінювати, доповнювати чи перероблювати телепрограми, що ретранслюються;
 • - АБОНЕНТ зобов’язаний не робити копії телепрограм (або її складових частин, які входять до програми передач) на будь-яких носіях та не надавати третім особам або будь-яким іншим способом використовувати записи передач та управляти порядком та часом перегляду передач, які включені в телепрограму;
 • - повідомляти ОПЕРАТОРУ дані, які необхідні для розрахункових документів;
 • - у місячний термін повідомляти ОПЕРАТОРА про зміну місця постійного мешкання (фізична особа) або банківських реквізитів (юридична особа), а саме повідомляти ОПЕРАТОРА про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміні назви, форми власності і тому подібне;

4.2. Обов'язки ОПЕРАТОРА:

 • - якісно і вчасно надавати послуги, оплачені АБОНЕНТОМ згідно з предметом Договору та Додатку.

4.3. ОПЕРАТОР має право, і АБОНЕНТ з цим погоджується, змінювати кількість та/або перелік телепрограм, що входять до пакету, а також кількість пакетів і сервісів без додаткового узгодження з АБОНЕНТОМ.


5. Відповідальність Сторін
5.1. Відповідальність АБОНЕНТА:

 • - АБОНЕНТ несе відповідальність за порушення даного Додатку, Договору і Регламенту відповідно до чинного законодавства України.5.2. Відповідальність ОПЕРАТОРА:
 • - ОПЕРАТОР відповідає за якісне надання телекомунікаційних послуг, окрім випадків наведених нижче.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності перед АБОНЕНТОМ, якщо відсутність (або погана якість) доступу до послуги є результатом порушення з боку АБОНЕНТА правил користування ІР-приставкою або порушення схеми підключення, що рекомендується.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за якість Послуги і перерву в її наданні в таких випадках:
  а) перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або з інших причин, на які ОПЕРАТОР не має змоги впливати;
  б) нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;
  в) за якість трансляції програмної послуги ТЕНЕТ-TV, в разі використання АБОНЕНТОМ послуг доступу до Інтернет-мережі наданих третіми особами.
  г) інших аварійних та непередбачених ситуаціях.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій (правовласників каналів).
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою телекомунікаційної мережі.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за ненадання доступу до програмної послуги ОПЕРАТОРА з вини третіх осіб, послугами яких для підключення до мережі Інтернет АБОНЕНТ користується. В такому випадку, оплата послуги ОПЕРАТОРА АБОНЕНТОМ здійснюється в звичайному режимі.
 • -  ОПЕРАТОР не несе відповідальності за погіршення якості або неможливості використання послуги надання сервісу внаслідок одночасного користування програмною послугою ОПЕРАТОРА та створення додаткового навантаження на Інтернет-лінію використанням комп'ютера, torrent-клієнтів, онлайн-ігор, завантаження даних та ін.

Задать вопрос по E-mail

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Контактная информация
Лицевой счет №
Сообщение
Максимальный размер файла 2 МБ. Форматы: doc docx pdf odt txt rtf png jpg bmp xls zip