048 730 53 30ул. Б. Арнаутская, 2а
 • 093 730 53 00
 • 098 730 53 00
 • 050 730 53 00

Telegram канал

Послуга «Transport-radio»

ДОДАТОК № 1 TRR
до Публічного договору
про надання телекомунікаційних послуг

Послуга «Transport-radio»

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», надалі ОПЕРАТОР, в особі Генерального директора Єлісєєва О.В., що діє на підставі Статуту публікує цей додаток, що є невід'ємною частиною Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, надалі – Додаток, про нижченаведене:


1. Предмет додатку
1.1. ОПЕРАТОР надає АБОНЕНТОВІ транспортну послугу, а АБОНЕНТ зобов’язується оплачувати її, на умовах та в порядку передбаченому Договором та Додатком. Під транспортною послугою у цьому додатку розуміється передача даних за технологією TCP/IP.
1.2. Комплексне підключення до мережі ОПЕРАТОРА з організацією безпровідного каналу звязку, що передбачає розміщення на території АБОНЕНТА радіообладнання, працюючого в частотному діапазоні 5250-5350 МГц, на місцях, вказаних АБОНЕНТОМ із прокладанням абонентської кабельної лінії від точки встановлення радіообладнання до місця встановлення обладнання АБОНЕНТА здійснюється за ціною визначеною індивідуально в кожному випадку ОПЕРАТОРОМ. Вартість комплексного підключення включає вартість обладнання, що поставляється. В вартість робіт по підключенню входять роботи щодо прокладення кабелю, монтажу та налагоджуванню радіообладнання, реєстрацією однієї базової станції на території АБОНЕНТА в Українському державному центрі радіочастот, на одній з виділених частот, згідно Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за No 6153.
1.3. ОПЕРАТОР здійснює комплексне підключення в строк не пізніше 30 (тридцяти) календарних діб з моменту оплати підключення. Якщо в процесі виконання робіт по підключенню, виявиться непереборна, на думку ОПЕРАТОРА, технічна неможливість виконати її, і сторони не зможуть прийти до іншої згоди, договір вважається розірваним з поверненням Сторін у первісний стан.
1.4. ОПЕРАТОР забезпечує АБОНЕНТОВІ підключення і доступ до транспортної послуги за адресою зазначеною АБОНЕНТОМ при реєстрації.
1.5. АБОНЕНТОВІ надається телекомунікаційна послуга згідно обраного ним пакету. Оплата послуги здійснюється відповідно до прейскуранта абонентських тарифів.
1.6. ОПЕРАТОР гарантує якість обладнання що встановлюється. У разі отримання від АБОНЕНТА повідомлення про вихід з ладу обладнання, ОПЕРАТОР зобов'язується його відремонтувати, а при неможливості ремонту - замінити на нове. Термін гарантії складає 1 (один) рік з моменту передачі обладнання АБОНЕНТОВІ. Гарантія не розповсюджується на випадки, коли поломка відбулася з вини АБОНЕНТА.


2. Ціна і порядок розрахунків:
2.1. Оплата послуг, вказаних у даному Додатку, здійснюється відповідно до абонентських тарифів ОПЕРАТОРА.
2.2. АБОНЕНТ одноразово оплачує підключення до мережі за ціною визначеною ОПЕРАТОРОМ.
2.3. За доступ до послуг АБОНЕНТ сплачує щомісячну абонентську плату відповідно до прейскуранта абонентських тарифів.


3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Обов'язки АБОНЕНТА:

 • - оплачує підключення до мережі та надані послуги;
 • - забезпечує доступ технічним спеціалістам ОПЕРАТОРА до технічних приміщень (горище, підвал, комунікаційні шахти, шафи і т.п), необхідних для виконання робіт;
 • - зобов'язується надати, на момент підключення технічними фахівцями ОПЕРАТОРА,справний комп'ютер з встановленою в ньому мережевою картою (ethernet-адаптера);
 • - зобов'язується надати доступ технічним спеціалістам ОПЕРАТОРА (для проведення відповідних робіт по підключенню до транспортної послуги) до приміщень АБОНЕНТА;
 • - АБОНЕНТ не має права використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам, вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших споживачів послуг з доступу до Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання ОПЕРАТОРА, брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елементу Інтернет;

3.2. АБОНЕНТ має право:

 • - ознайомитися у ОПЕРАТОРА з вимогами Законів України "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів", інших нормативних документів, які регламентують надання телекомунікаційних послуг;

3.3. Обов'язки ОПЕРАТОРА:

 • - якісно і в повному обсязі надавати послуги, оплачені АБОНЕНТОМ згідно з предметом Договору та Додатку;


4. Відповідальність Сторін
4.1. Відповідальність АБОНЕНТА:

 • - АБОНЕНТ приймає на себе всю відповідальність за неналежне виконання ним своїх обов'язків, а також за неналежну підготовку кінцевого обладнання АБОНЕНТА до комплексного підключення до каналу передачі даних. АБОНЕНТ зобов’язується відшкодувати ОПЕРАТОРУ всі витрати та збитки, що виникли у останнього, внаслідок порушення АБОНЕНТОМ своїх обов’язків.

4.2. Відповідальність ОПЕРАТОРА:

 • - ОПЕРАТОР несе повну відповідальність за виконання умов Договору, відповідно до чинного законодавства України.
 • - ОПЕРАТОР відповідає за якісне надання телекомунікаційних послуг, окрім випадків наведених нижче.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності перед АБОНЕНТОМ, якщо відсутність (або погана якість) доступу до послуг є результатом порушення з боку АБОНЕНТА правил користування обладнанням або порушення схеми підключення, що рекомендується.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за якість Послуги і перерву в її наданні у випадках нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі, інших аварійних та непередбачених ситуаціях.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою телекомунікаційної мережі.

Задать вопрос по E-mail

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Контактная информация
Лицевой счет №
Сообщение
Максимальный размер файла 2 МБ. Форматы: doc docx pdf odt txt rtf png jpg bmp xls zip