048 730 53 30ул. Б. Арнаутская, 2а
 • 093 730 53 00
 • 098 730 53 00
 • 050 730 53 00

Telegram канал

Послуга «ТВ-лінія»

ДОДАТОК № 2 B\TVL
до публічного договору
про надання телекомунікаційних послуг

Послуга «ТВ-лінія»

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», надалі ОПЕРАТОР, в особі Генерального директора Єлісєєва О.В., що діє на підставі Статуту, публікує цей додаток, що є невід'ємною частиною Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, надалі – Додаток, про нижченаведене:


1. Предмет додатку
1.1. ОПЕРАТОР забезпечує АБОНЕНТОВІ за місцем його мешкання цілодобово доступ до локальної мережі ОПЕРАТОРА (без доступу до мережі Інтернет), через додаткову (окрім вже існуючої основної) абонентську кабельну лінію.
1.2. Послуга "ТВ-лінія" є додатковим сервісом та може надаватися лише діючим користувачам послуги "Dom@Net", з метою, якщо АБОНЕНТ має доступ до послуги "ТЕНЕТ-TV", використовує одночасно значну кількість ІР-приставок, та не бажає при цьому зниження швидкості доступу до мережі Інтернет за основною лінією. Підключення додаткової лінії здійснюється виключно в тому ж приміщенні, де підключена основна лінія.
1.3. Підключення до мережі ОПЕРАТОРА із прокладанням додаткової абонентської кабельної лінії ("вита пара") до житлового приміщення АБОНЕНТА та від точки технологічного вводу житлове приміщення до місця встановлення обладнання АБОНЕНТА. Підключення здійснюється за Тарифами встановленими ОПЕРАТОРОМ. Підключення проводиться виключно в житловому приміщенні де проживає АБОНЕНТ. В вартість підключення входять лише роботи щодо прокладення кабелю та налагоджування з'єднання. Під час підключення, ОПЕРАТОР не здійснює закріплення кабелю, проведення "прихованих" робіт, перестановку меблів, демонтаж та монтаж майна АБОНЕНТА.
1.4. ОПЕРАТОР здійснює додаткове підключення в строк не пізніше 30 (тридцяти) календарних діб з моменту оплати підключення. Якщо в процесі виконання робіт по підключенню виявиться непереборна, на думку ОПЕРАТОРА, технічна неможливість виконати її, і сторони не зможуть прийти до іншої згоди, Договір вважається розірваним з поверненням Сторін у первісний стан.
1.5. ОПЕРАТОР забезпечує АБОНЕНТОВІ додаткове підключення за адресою основного підключення.
1.6. ОПЕРАТОР забезпечує надання Послуги АБОНЕНТУ за допомогою комплексу програмно-апаратних засобів і технічних можливостей встановленого комунікаційного обладнання.


2. Ціна і порядок розрахунків:
2.1. Оплата послуг, вказаних у даному Додатку, здійснюється відповідно до абонентських тарифів ОПЕРАТОРА.
2.2. АБОНЕНТ сплачує щомісячну абонентську плату розраховується в національній валюті України з урахуванням ПДВ, за доступ до послуги.


3. Обов'язки Сторін
3.1. Обов'язки АБОНЕНТА:

 • - оплачує підключення до мережі та надані послуги;
 • - забезпечує доступ технічним спеціалістам ОПЕРАТОРА до технічних приміщень (горище, підвал, комунікаційні шахти, шафи і т.п), необхідних для виконання робіт;
 • - зобов'язується надати доступ технічним спеціалістам ОПЕРАТОРА (для проведення відповідних робіт по підключенню до локальної мережі ОПЕРАТОРА) до житлових приміщень, де проживає АБОНЕНТ;

3.2. Обов'язки ОПЕРАТОРА:- якісно і в повному обсязі надавати послуги, оплачені АБОНЕНТОМ згідно з предметомДоговору та Додатку;


4. Умови обслуговування
4.1. У разі підключення АБОНЕНТА не по фактичному місцю його мешкання (у нежилому приміщенні), ОПЕРАТОР залишає за собою право на одностороннє розірвання цього Додатку.
4.2. У разі утворення негативного балансу на особовому рахунку АБОНЕНТА, ОПЕРАТОР обмежує надання послуг. При цьому оплата послуг АБОНЕНТОМ, у вигляді абонентської плати, здійснюється незалежно від того користувався АБОНЕНТ послугами ОПЕРАТОРА за розрахунковий період або не користувався.


5. Відповідальність Сторін
5.1. Відповідальність АБОНЕНТА:

 • - АБОНЕНТ приймає на себе всю відповідальність за неналежне виконання п. 3.1 Додатку, а також за неналежну підготовку кінцевого обладнання АБОНЕНТА до комплексного підключення до локальної мережі ОПЕРАТОРА. АБОНЕНТ зобов’язується відшкодувати ОПЕРАТОРУ всі витрати та збитки, що виникли у останнього, внаслідок порушення АБОНЕНТОМ своїх обов’язків.

5.2. Відповідальність ОПЕРАТОРА:

 • - ОПЕРАТОР несе повну відповідальність за виконання умов Договору, відповідно до чинного законодавства України.
 • - ОПЕРАТОР відповідає за якісне надання телекомунікаційних послуг, окрім випадків наведених нижче.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності перед АБОНЕНТОМ, якщо відсутність (або погана якість) доступу до послуг є результатом порушення з боку АБОНЕНТА правил користування обладнанням або порушення схеми підключення, що рекомендується.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за якість Послуги і перерву в її наданні в таких випадках:
  а) перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або з інших причин, на які ОПЕРАТОР не має змоги впливати;
  б) нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;
  в) інших аварійних та непередбачених ситуаціях.
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій (правовласників каналів).
 • - ОПЕРАТОР не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою телекомунікаційної мережі.

Задать вопрос по E-mail

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Контактная информация
Лицевой счет №
Сообщение
Максимальный размер файла 2 МБ. Форматы: doc docx pdf odt txt rtf png jpg bmp xls zip